Son Dakika

Danıştay MEB’e dur dedi. Atatürk köşesi kararını açıkladı

Eğitim İş Sendikası, önceki düzenlemede bulunan, Atatürk köşesinde Atatürk büstü, fotoğrafı, Gençliğe Hitabe, İstiklal Marşı ve Atatürk’e ait özdeyişlerin yer alması gerektiğiyle ilgili ifadelerin kaldırıldığı gerekçesiyle yeni düzenlemenin iptali için Danıştay’da dava açtı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın savunmasında ise Talim ve Terbiye Dairesi Başkanlığının Atatürk Köşeleri Hakkındaki Genelgesi’nde, bütün ilk ve orta dereceli okullar ve öğretim kurumlarında Atatürk köşelerinin önemine uygun şekilde kurulması ve hassasiyetle düzenlenmesinin istendiği, Atatürk köşesine ait uygulamanın standartlaşmış hale geldiği, ayrıca, Kurum Tanıtım Yönetmeliği’nde Atatürk köşesine ait düzenlemeye yer verildiği belirtildi.

Danıştay 8’inci Dairesi, MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ndeki söz konusu düzenlemeyi iptal etti.

Kararda, önceki düzenlemede, “Kurumlarda yönetimin bulunduğu binanın girişinde, kolayca görülebilecek en uygun yerde Atatürk köşesi oluşturulur. Atatürk köşesinde, zeminden belli yükseklikte hazırlanan bir kaide üzerine Atatürk’ün büstü konulur. Atatürk’ün fotoğrafı, ayaklı kaidede Türk Bayrağı, İstiklal Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi uygun biçimde asılır. Atatürk köşesinde madalyon, gravür, fotoğraf, Atatürk’ün eğitimle ilgili özdeyişleri ile kitap, tablo ve levhalara yer verilebilir” kuralına yer verildiği hatırlatıldı.

İptali istenen düzenlemede ise “Kurumlarda yönetimin bulunduğu binanın girişinde, kolayca görülebilecek en uygun yerde Atatürk köşesi oluşturulur” ifadesinin yer aldığı belirtildi.

Her kurumda kendi görev alanlarını ilgilendiren kanun ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılan yönetmeliklere göre hareket edildiği anlatılan kararda, söz konusu düzenlemedeki ifadelerin, “sadeleştirme, bürokrasiyi azaltma” gerekçesiyle kaldırılmasının isabetsiz bulunduğu bildirildi.

Kararda, şu açıklamalara yer verildi:
“Anayasamızın başlangıç kısmında ve 1739 sayılı Kanun’da belirtilen amaçlar doğrultusunda, Türk Devleti’ni ve milletini ebediyete kadar yaşatacak, çağdaş uygarlığın ve medeniyetin ortağı ve öncüsü yapacak, Türk milletinin bütün fertlerinin, Atatürk inkılap ve ilkelerine bağlı olarak yetiştirilmesi milli eğitim sistemimizin temel amacıdır. Bu amacın gerçekleştirilmesi bağlamında yaygın eğitim faaliyetinin, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda evrensel hukuka, demokrasi ve insan haklarına uygun ve bir bütünlük içinde yerine getirilmesi ekseninde yaygın eğitim kurumlarında yer alacak olan Atatürk köşesinin bu amaç ile bütünlük taşıyacak nitelik ve içerikte olması gerektiği kabul edilmelidir. Bu durumda, davaya konu yönetmelik maddesiyle Atatürk köşesinin Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda Atatürk ilke ve inkılaplarını yansıtacak ve anlamlı bir kompozisyon oluşturacak şekilde düzenlenmemesinin, Anayasaya ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’na dayanan Türk milli eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırı olduğu anlaşılmıştır.”

Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir, yaptığı açıklamada, söz konusu kuralla, Atatürk köşelerinin gerekliğine ait düzenlemenin işlevsiz kılındığını öne sürerek, ilgili yönetmelik hükmünün yürütmesinin durdurulması ve iptali amacıyla dava açtıklarını anımsattı. Demir, Dairenin ilk aşamada yürütmenin durdurulması taleplerini kabul ettiğini, belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, bu kararın kaldırılması için İdari Dava Daireleri Kuruluna yaptığı başvurunun reddedildiğini anlatan Demir, Dairenin, kısa süre önce davayı esastan görüştüğünü ve kendilerini haklı bulduğunu bildirdi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu